Zbiórka kasztanów !!!

Opiekunowie edukacji przyrodniczo-ekologicznej organizują szkolną zbiórkę kasztanów dla zwierzyny leśnej. Klasy, które nazbierają powyżej 100 kg kasztanów w nagrodę otrzymają dzień bez pytania lub kartkówki. Kasztany proszę po wcześniejszym uzgodnieniu przynosić do pana Kamila Zbaraża do świetlicy TYLKO w ŚRODY !!! w godz. 7:00 - 10:30 !!! lub do pana Tomasz Pertka.

Akcja trwa do wyczerpania zapasów naturalnych :)

Metody i techniki nauki języków z Anną Wojciechowską

Pierwsze warsztaty w ramach DENglish Expert z Anną Wojciechowską już za nami. Tematem spotkania były metody i techniki nauki języków. Mamy nadzieję, że podobało wam się i w praktyce wykorzystacie zdobytą wiedzę. Liczymy także, że już czekacie na kolejne spotkanie z naszą fantastyczną absolwentką. Tymczasem kilka fotek ze spotkania iiii przypominamy się o Waszym niepowtarzalnym i jedynym w swoim rodzaju projekcie językowym na który z niecierpliwością czekamy.

DEnglish Expert

Ruszamy z nowym projektem językowym w naszej szkole i tym samym zapraszamy do uczestnictwa. Projekt adresowany jest do klas pierwszych liceum i będzie trwał do maja 2020. Uczestnicy projektu w trakcie jego trwania zdobywać będą punkty w formie banknotów Euro za udział w poszczególnych częściach projektu. Osoba, która „zarobi” najwięcej Euro zdobędzie tytuł „DEnglish Expert 2020”, gratyfikację w formie oceny oraz nagrodę niespodziankę.

Czytaj więcej...

INFORMACJE -Szanowni Rodzice

Podręczniki

W dniach 3 – 6 września uczniowie szkoły podstawowej otrzymają zestaw podręczników i ćwiczeń.

  1. Każdy uczeń otrzyma od wychowawcy dwa egzemplarze umowy użyczenia podręczników. Bardzo proszę podpisać i jeden egzemplarz bez spisu podręczników zwrócić do wychowawcy.

Zastępstwa

Informacje dotyczące zastępstw za nieobecnych nauczycieli i ewentualne bieżące zmiany planu będą dostępne na stronie www.zsmg.info w zakładce „Zastępstwa”.

Zebrania z Rodzicami:

17 wrzesień, godz. 16.30. – oddziały przedszkolne i klasy I – III.

17 wrzesień, godz.17.00. – klasy: IV – VIII i szkoła ponadpodstawowa i oddziały ponadgimnazjalne.

                                                                                  Dyrektor szkoły

                                                                                Jolanta Hryniowska

KOMUNIKAT

Poniedziałek

Przedszkole

- przywóz na godz. 830

I Autobus

II Autobus

755

Roszkówko

800

Karolinki

805

Roszkowo

805

Dąbrowa

815

Zakrzewo

815

Niemarzyn

825

Miejska Górka

820

Miejska Górka

- odwóz o godz. 1330

Klasy I – VIII

- przywóz na godz. 900

I Autobus

II Autobus

820

Rozstępniewo

825

Niemarzyn

825

Roszkówko

835

Dąbrowa

830

Roszkowo

845

Karolinki

840

Zakrzewo

850

Miejska Górka

850

Miejska Górka

- odwóz o godz. 945

Wtorek

Oddziały przedszkolne i klasy I – IV

- przywóz na godz. 820

I Autobus

II Autobus

735

Rozstępniewo

740

Dąbrowa

740

Roszkówko

750

Niemarzyn

745

Roszkowo

800

Karolinki

800

Zakrzewo

810

Miejska Górka

810

Miejska Górka

Klasy V – VIII

- przywóz na godz. 730

I Autobus

II Autobus

655

Roszkówko

700

Niemarzyn

700

Roszkowo

710

Dąbrowa

710

Zakrzewo

720

Karolinki

720

Miejska Górka

730

Miejska Górka

KOMUNIKAT

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

2 wrzesień 2019r., godz. 9.00.

na placu przed Halą widowiskowo-sportową

(informacja o dowozach i odwozach zostanie podana w terminie późniejszym)

…………………………………………………

Oddziały przedszkolne w Zespole Szkół
im. St. Mikołajczyka
w Miejskiej Górce, ul. Marii Konopnickiej 14
czas pracy w dniu 2 września 2019r.

  1. Oddział OPA(4,5,6-latki): w godz. 8.30. - 13.30., (dzieci przyprowadzane przed godziną 8.30 lub pozostające
    w przedszkolu po godzinie 13.30. znajdują się pod opieką nauczyciela w oddziale OPB),
  2. Oddział OPB(2,5 oraz 3-latki): w godz. 7.00. 14.00., w godz. 8.30. - 13.30.

KOMUNIKATY

  1. Dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, jeżeli nie zostały jeszcze dostarczone, jest potwierdzeniem woli przyjęcia do szkoły w dniach 16 – 24 lipiec 2019r.
  2. Kandydaci do Branżowej Szkoły I stopnia dodatkowo dostarczają zaświadczenia lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
  3. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych będą wywieszone na tablicy przy sekretariacie szkoły w dniu 25 lipca 2019r. o godz. 13.00.
  4. Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2019/2020 dla 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego i Branżowej Szkoły I stopnia po GIMNAZJUM nie uległ zmianie (dostępny na stronie szkoły w zakładce „Liceum Ogólnokształcące” oraz „Branżowa Szkoła I stopnia”).
  5. Szkolny zestaw podręczników dla absolwentów SZKOŁY PODSTAWOWEJ w przygotowaniu.

KOMUNIKAT

1. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będą wywieszone na tablicy przy sekretariacie szkoły w dniu 16 lipca 2019r. o godz. 10.00.

2. Wydanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie dla kandydatów Branżowej Szkoły I stopniaod 16 do 18 lipca 2019r.

3. Dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, jeżeli nie zostały jeszcze dostarczone, jest potwierdzeniem woli przyjęcia do szkoły w dniach 16 – 24 lipiec 2019r.

4. Kandydaci do Branżowej Szkoły I stopnia dodatkowo dostarczają zaświadczenia lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

5. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych będą wywieszone na tablicy przy sekretariacie szkoły w dniu 25 lipca 2019r. o godz. 13.00.

KOMUNIKAT

Drodzy Maturzyści,
świadectwa dojrzałości będą do odbioru w czwartek – 4 lipca 2019r., od godz. 10.00. w sekretariacie szkoły.

KOMUNIKAT

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się:

1. Dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Branżowej Szkoły I stopnia – godz. 9.00. – spotkanie z Wychowawcami klas;

2. Dla uczniów Gimnazjum – godz. 10.00., sala Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, ul. Jana Pawła II 6.