KOMUNIKAT

1. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będą wywieszone na tablicy przy sekretariacie szkoły w dniu 16 lipca 2019r. o godz. 10.00.

2. Wydanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie dla kandydatów Branżowej Szkoły I stopniaod 16 do 18 lipca 2019r.

3. Dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, jeżeli nie zostały jeszcze dostarczone, jest potwierdzeniem woli przyjęcia do szkoły w dniach 16 – 24 lipiec 2019r.

4. Kandydaci do Branżowej Szkoły I stopnia dodatkowo dostarczają zaświadczenia lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

5. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych będą wywieszone na tablicy przy sekretariacie szkoły w dniu 25 lipca 2019r. o godz. 13.00.

KOMUNIKAT

Drodzy Maturzyści,
świadectwa dojrzałości będą do odbioru w czwartek – 4 lipca 2019r., od godz. 10.00. w sekretariacie szkoły.

KOMUNIKAT

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się:

1. Dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Branżowej Szkoły I stopnia – godz. 9.00. – spotkanie z Wychowawcami klas;

2. Dla uczniów Gimnazjum – godz. 10.00., sala Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, ul. Jana Pawła II 6.

Młodzieżowe mistrzostwa klubu BOCK

W dniu 31 maja br. uczniowie klasy pierwszej oraz drugiej Liceum o profilu prawno – policyjnym oraz kierunku służba więzienna uczestniczyła w turnieju strzeleckim zorganizowanym przez klub BOCK w Rawiczu. Młodzież rywalizowała w trzech konkurencjach strzeleckich, Dominika Bystrzycka zajęła trzecie miejsce w karabinku pneumatycznym. Sponsorem wyżywienia, nagród było Starostwo Powiatowe w Rawiczu. Uczestnikom gratulujemy.

PRZYPOMNIENIE!!!

rekrutacja szkoly1Drogi Kandydacie,

już od 13 maja rozpoczyna się I etap rekrutacji - składanie podań o przyjęcie do szkoły.

Czekamy na Ciebie!!!

Rekrutacja 2019/2020

lopodst
    
info       

 

    info       

 

bsis podst

    info       

 

bsis gim

    info       

CO-CREATE

CO-CREATE to skrócona nazwa projektu badawczego pod oryginalnym tytułem:
"Confronting obesity: Co-creating policy with youth" (czyli: "Stawić czoło otyłości:
współtworzenie polityki z młodzieżą"). Jest to projekt, który otrzymał finansowaniez Komisji Europejskiej i ma na celu zmniejszenie rozpowszechnienia otyłości wśródmłodzieży w Europie poprzez polityczne działania promujące zdrowe odżywianie oraz aktywność fizyczną.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 (tu wpisać nazwę jednostki) składające się z:

  1. bilansu,
  2. rachunku zysków i strat (wariant porównawczy),
  3. zestawienia zmian w funduszu,
  4. informacji dodatkowej

zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki obsługującej: Centrum Usług Wspólnych pod adresem: www.bip.cuw-mg.pl w dziale: Sprawozdania finansowe

ZAPROSZENIE- Szanowni Rodzice

wywiadowka9 maj 2019r., godz. 17.00.
• Warsztaty „Fonoholizm”,
• Zebrania klasowe,
• Indywidualne konsultacje.