DEnglish Expert

Ruszamy z nowym projektem językowym w naszej szkole i tym samym zapraszamy do uczestnictwa. Projekt adresowany jest do klas pierwszych liceum i będzie trwał do maja 2020. Uczestnicy projektu w trakcie jego trwania zdobywać będą punkty w formie banknotów Euro za udział w poszczególnych częściach projektu. Osoba, która „zarobi” najwięcej Euro zdobędzie tytuł „DEnglish Expert 2020”, gratyfikację w formie oceny oraz nagrodę niespodziankę.

Czytaj więcej...

Narodowe czytanie

Podczas tegorocznej 8. edycji Narodowego Czytania Para Prezydencka zaproponowała do czytania nowele polskie. Wśród nich „ Orka” Władysława Stanisława Reymonta. Tematem przewodnim tegorocznych tekstów literackich jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Zwięzła forma nowel idzie w parze z mistrzostwem stylu, plastycznością , pozostawiającą w umysłach czytelników niezatarte wrażenia oraz charakterystyczny dla Reymonta językiem. Świadectwem jego kunsztu jest Literacka Nagroda Nobla , którą otrzymał w 1924 r.

Czytaj więcej...

Odwozy

Codzienne odwozy ze szkoły:

 • 13.30.
  14.15.
  15.00.

INFORMACJE -Szanowni Rodzice

Podręczniki

W dniach 3 – 6 września uczniowie szkoły podstawowej otrzymają zestaw podręczników i ćwiczeń.

 1. Każdy uczeń otrzyma od wychowawcy dwa egzemplarze umowy użyczenia podręczników. Bardzo proszę podpisać i jeden egzemplarz bez spisu podręczników zwrócić do wychowawcy.

Zastępstwa

Informacje dotyczące zastępstw za nieobecnych nauczycieli i ewentualne bieżące zmiany planu będą dostępne na stronie www.zsmg.info w zakładce „Zastępstwa”.

Zebrania z Rodzicami:

17 wrzesień, godz. 16.30. – oddziały przedszkolne i klasy I – III.

17 wrzesień, godz.17.00. – klasy: IV – VIII i szkoła ponadpodstawowa i oddziały ponadgimnazjalne.

                                                                                  Dyrektor szkoły

                                                                                Jolanta Hryniowska

KOMUNIKAT

Poniedziałek

Przedszkole

- przywóz na godz. 830

I Autobus

II Autobus

755

Roszkówko

800

Karolinki

805

Roszkowo

805

Dąbrowa

815

Zakrzewo

815

Niemarzyn

825

Miejska Górka

820

Miejska Górka

- odwóz o godz. 1330

Klasy I – VIII

- przywóz na godz. 900

I Autobus

II Autobus

820

Rozstępniewo

825

Niemarzyn

825

Roszkówko

835

Dąbrowa

830

Roszkowo

845

Karolinki

840

Zakrzewo

850

Miejska Górka

850

Miejska Górka

- odwóz o godz. 945

Wtorek

Oddziały przedszkolne i klasy I – IV

- przywóz na godz. 820

I Autobus

II Autobus

735

Rozstępniewo

740

Dąbrowa

740

Roszkówko

750

Niemarzyn

745

Roszkowo

800

Karolinki

800

Zakrzewo

810

Miejska Górka

810

Miejska Górka

Klasy V – VIII

- przywóz na godz. 730

I Autobus

II Autobus

655

Roszkówko

700

Niemarzyn

700

Roszkowo

710

Dąbrowa

710

Zakrzewo

720

Karolinki

720

Miejska Górka

730

Miejska Górka

KOMUNIKAT

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

2 wrzesień 2019r., godz. 9.00.

na placu przed Halą widowiskowo-sportową

(informacja o dowozach i odwozach zostanie podana w terminie późniejszym)

…………………………………………………

Oddziały przedszkolne w Zespole Szkół
im. St. Mikołajczyka
w Miejskiej Górce, ul. Marii Konopnickiej 14
czas pracy w dniu 2 września 2019r.

 1. Oddział OPA(4,5,6-latki): w godz. 8.30. - 13.30., (dzieci przyprowadzane przed godziną 8.30 lub pozostające
  w przedszkolu po godzinie 13.30. znajdują się pod opieką nauczyciela w oddziale OPB),
 2. Oddział OPB(2,5 oraz 3-latki): w godz. 7.00. 14.00., w godz. 8.30. - 13.30.

KOMUNIKATY

 1. Dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, jeżeli nie zostały jeszcze dostarczone, jest potwierdzeniem woli przyjęcia do szkoły w dniach 16 – 24 lipiec 2019r.
 2. Kandydaci do Branżowej Szkoły I stopnia dodatkowo dostarczają zaświadczenia lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 3. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych będą wywieszone na tablicy przy sekretariacie szkoły w dniu 25 lipca 2019r. o godz. 13.00.
 4. Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2019/2020 dla 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego i Branżowej Szkoły I stopnia po GIMNAZJUM nie uległ zmianie (dostępny na stronie szkoły w zakładce „Liceum Ogólnokształcące” oraz „Branżowa Szkoła I stopnia”).
 5. Szkolny zestaw podręczników dla absolwentów SZKOŁY PODSTAWOWEJ w przygotowaniu.

KOMUNIKAT

1. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będą wywieszone na tablicy przy sekretariacie szkoły w dniu 16 lipca 2019r. o godz. 10.00.

2. Wydanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie dla kandydatów Branżowej Szkoły I stopniaod 16 do 18 lipca 2019r.

3. Dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, jeżeli nie zostały jeszcze dostarczone, jest potwierdzeniem woli przyjęcia do szkoły w dniach 16 – 24 lipiec 2019r.

4. Kandydaci do Branżowej Szkoły I stopnia dodatkowo dostarczają zaświadczenia lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

5. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych będą wywieszone na tablicy przy sekretariacie szkoły w dniu 25 lipca 2019r. o godz. 13.00.

KOMUNIKAT

Drodzy Maturzyści,
świadectwa dojrzałości będą do odbioru w czwartek – 4 lipca 2019r., od godz. 10.00. w sekretariacie szkoły.

KOMUNIKAT

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się:

1. Dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Branżowej Szkoły I stopnia – godz. 9.00. – spotkanie z Wychowawcami klas;

2. Dla uczniów Gimnazjum – godz. 10.00., sala Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, ul. Jana Pawła II 6.