Plan pracy biblioteki

PLAN PRACY BIBLIOTEKI w II PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
(ważny od 28.01.2019r.)

Lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0.

720 _ 740

-

BG

BG

BG

BG

1.

740 _ 825

-

BG

BG

BG

-

2.

835 _ 920

-

BG

BG

BG

BG

3.

930 _1015

BG

BG

BG

BG

BG

4.

1030 _1115

BG

BG

BG

BG

BG

5.

1125 _ 1210

BG

-

BG

BG

BG

6.

1225_ 1310

BG

-

       BG

BG

BG

7.

1320 _ 1405

           BG

BG

-

-

-

8

1410-_1455

BG

BG

BG

-

BG

9.

1455-1500

BG*(1515)

BG*(1510)

BG

-

BG

*WYDŁUŻONY CZAS PRACY