Stypendyści 2015/2016

Lista stypendystów za I półrocze roku szkolnego 2015/2016

Stypendium Dyrektora Szkoły za wyniki w nauce:

Liceum Ogólnokształcące:

1. Adrian Bożko, kl. 1 LO

2. Wiktor Miedziński, kl. 1 LO

3. Alicja Pawlak, kl. 2 LO

Gimnazjum:

1. Nicole Zawidzka, kl. 3b gim.

2. Joanna Młoda, kl. 3b gim.

3. Kinga Krzyżoszczak, kl.3b gim.

4. Michalina Kędzia, kl. 3b gim.

5. Milena Karolczak, kl. 3b gim.

6. Beata Szotkiewicz, kl. 3a gim

7. Patrycja Frąckowiak, kl. 2a gim.

8. Kinga Śmierzchała, kl. 2a gim.

9. Zuzanna Sroka, kl. 2b gim.

10. Jakub Pawlicki, kl. 2b gim.

11. Julia Juskowiak, kl. 2b gim.

12. Dominika Wojtaszek, kl. 1b gim.

13. Eliza Malcherek, kl. 1b gim.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

1. Magdalena Krzyżoszczak, kl. 2a ZSZ