Stypendyści 2013/2014

Lista stypendystów za I półrocze roku szkolnego 2013/2014.


Stypendium Dyrektora Szkoły za wyniki w nauce:
1. Adrian Bożko, kl. 2b gim. (4,93, bardzo dobre),
2. Michalina Kędzia, kl. 1b gim. (4,77, bardzo dobre),
3. Dominika Przewoźna, kl. 2b gim. (5.13, wzorowe),
4. Nicole Zawidzka, kl. 1b gim. (4,77, bardzo dobre).

Stypendium Dyrektora Szkoły za osiągnięcia sportowe:
1. Eryk Gotszling, kl. 3a ZSZ ( 4,5, bardzo dobre),
2. Szymon Krawczyk, kl. 3a ZSZ ( 5,0, dobre),
3. Jakub Szymkowiak, kl. 1c gim. (3,76, bardzo dobre),
4. Przemysław Waściński, kl. 3a ZSZ (5,5, bardzo dobre).

Stypendium Wicestarosty Rawickiego:
1. Patrycja Rydzyńska, kl. I LO ( 4,83, bardzo dobre),
2. Adam Stachowski, kl. II LO (4,80, wzorowe),
3. Monika Krzyżoszczak, kl. 3b ZSZ. (6,0, wzorowe).

Lista stypendystów za II półrocze roku szkolnego 2013/2014.


Stypendium Dyrektora Szkoły za wyniki w nauce:
1. Dominika Przewoźna, kl. 3b gim.
2. Michalina Kędzia, kl. 2b gim.
3. Adrian Bożko, kl. 3b gim.
4. Kinga Krzyżoszczak, kl.2b gim. 
5. Nicole Zawidzka, kl. 2b gim.
6. Aleksandra Majewicz, kl. 3b gim.
7. Beata Szotkiewicz, kl. 2a gim.
8. Aleksandra Woźniak, kl. 3a gim.
9. Anna Grzybek, kl. 3a gim.
10. Milena Karolczak, kl. 2b gim, 
11. Kinga Kmieć, kl. 2 LO 
12. Jolanta Szymkowiak, kl. 3 a ZSZ

Stypendium Dyrektora Szkoły za osiągnięcia sportowe:
1. Wojciech Śliwa, kl. 2a gim.

Stypendium Wicestarosty Rawickiego:
1. Weronika Karolczak kl. III LO
2. Adam Stachowski, kl. III LO
3. Aleksandra Młoda kl. II LO