Stypendyści 2017/2018

Stypendium Dyrektora Szkoły za wyniki w nauce za I półrocze roku szkolnego 2017/2018 otrzymali:

Gimnazjum:

• Bergmann Aleksandra, kl. 2a Gim.
• Patalas Norbert, kl. 2a Gim. 
• Zbaraż Oliwia, kl. 2a Gim.
• Skrzypek Grzegorz, kl. 2a Gim. 
• Tomkiewicz Kamila, kl. 2a Gim
• Strzępa Aleksandra, kl. 2a Gim.
• Przewoźna Zofia, kl. 2b gim. 
• Samól Julia, kl.2b Gim. 
• Mądra Natalia, kl.2b Gim. 
• Czwojda Antoni, kl.2b Gim. 
• Wróblewska Maja, kl.3b gim. 
• Malcherek Eliza, kl. 3b gim.
• Wojtaszek Dominika, kl. 3b gim.


Liceum Ogólnokształcące:

• Frąckowiak Patrycja, kl. I LO 
• Lorenc Patrycja, kl. 2 LO 
• Plewa Klaudia, kl. 2 LO 
• Wencel Jagoda, kl. 2 LO 
• Krzyżoszczak Kinga , kl. 2 LO
• Młoda Joanna, kl. 2 LO
• Pawlak Anna, kl. 2 LO 
• Bożko Adrian, kl. 3 LO 
• Wiśniewska Marta, kl. 3 LO

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

• Czajka Zuzanna, kl. 3 a ZSZ