Narodowe Czytanie 2020

W dniu 4 września społeczność naszej szkoły wychodząc naprzeciw inicjatywie Pary Prezydenckiej RP wzięła udział w Narodowym Czytaniu . Akcja ta organizowana jest od 2012 roku, a pierwszą lekturą, którą czytała wspólnie cała Polska był utwór Adama Mickiewicza pt. Pan Tadeusz. Głównym celem tego projektu jest promowanie polskiej literatury oraz zachęcenie młodzieży do czytania i poznawania naszych największych narodowych dzieł. Zainicjowana 9 lat temu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego akcja wspólnego czytania klasyki rodzimej literatury, na stałe weszła w szkolny kalendarz imprez i ma szczególny wymiar dla poziomu czytelnictwa oraz edukacji i wychowania młodego pokolenia w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce.

           W tym roku czytane było wybitne dzieło polskiego romantyzmu - Balladyna Juliusza Słowackiego. W dramacie tym autor przenosi czytelnika do czasów prasłowiańskich, umiejętnie łączy realizm i fantastykę oraz koncentruje się na analizie postaw i czynów bohaterów.

Tegoroczna edycja Narodowego Czytania miała szczególny charakter, ponieważ odbywała się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego spowodowanego pandemią. Rozpoczęła się od powitania i wygłoszenia słowa wstępnego przez dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce pana Marka Stacha. Następnie wybrany fragment dramatu Juliusza Słowackiego pt. Balladyna czytali dostojni goście, którzy włączyli się we wspólne czytanie. Byli to: burmistrz Miejskiej Górki - pan Karol Skrzypczak, radna Rady Miejskiej Górki – pani Barbara Szewczyk, emerytowana nauczycielka oraz była wicedyrektorka Szkoły Podstawowej w Miejskiej Górce - pani Stanisława Szymankiewicz oraz ks. Piotr Przydrożny. Grono uczniów reprezentowali: Aleksandra Siecla, Paweł Połczyński, Hanna Kwiatkowska, Marcin Jórdeczka, Weronika Nawrocka, Stanisław Sroka, Julia Dopierała.

Czytanie wybranego fragmentu spotkało się z dużą uwagą zgromadzonych słuchaczy i przyniosło czytającym i słuchaczom wiele czytelniczej satysfakcji.

Na zakończenie uczestnicy Narodowego Czytania otrzymali pamiątkowe stemple wykonane okolicznościową pieczęcią.

W bieżącym roku, Narodowe Czytanie przygotowali nauczyciele języka polskiego: Romana Musioł, Mirosława Olszak, Katarzyna Szymanowska, Dorota Kempa, Izabela Mikołajczak, Agata Pruchnik, Arkadiusz Kaczmarek.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w to przedsięwzięcie.