WYRÓŻNIENIE SPECJALNE DLA NASZYCH WOLONTARIUSZY

W grudniu 2017 roku Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych we współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego ogłosiła konkurs pod nazwą „Barwy Wolontariatu”. Warunkiem udziału w konkursie było przesłanie formularza zgłoszeniowego z opisem działalności. Komisja konkursowa oceniała działalność wolontariuszy biorąc pod uwagę następujące kryteria oceny:
• zaangażowanie,
• innowacyjność,
• skuteczność,
• partnerstwo.

Jury konkursowe doceniło naszych wolontariuszy i przyznało wyróżnienie specjalne dla Szkolnego Koła Charytatywnego.

Nasze sprawozdanie konkursowe